ANBI-stichting

Culturele ANBI
Theaterhuis Wild Zwijn streeft ernaar om als culturele ANBI instelling te worden aangemerkt nu de stichting voor minstens 90% actief is op cultureel gebied. Zodra deze status is verkregen krijgen donateurs van Theaterhuis Wild Zwijn een extra belastingvoordeel, omdat voor hen dan een extra giftenaftrek geldt.

Naam
Stichting Theaterhuis Wild Zwijn

RSIN
RSIN 858245061

Contactgegevens van de instelling
Stationsstraat 24, 3881 AD Putten

Doelstelling van de ANBI
Het doel van de Stichting Theaterhuis Wild Zwijn is de bevordering van de podiumkunsten in de gemeente Putten en omstreken in het algemeen en in het bijzonder de theaterkunst.

Het beleidsplan
In 2018 zal de stichting ten minste één theaterproductie uitvoeren. Het gaat om het stuk ‘Van klaagzang naar hoop’ dat de Puttense razzia als uitgangspunt heeft en waarbij het nadrukkelijk niet de bedoeling is om de gebeurtenissen in Putten van 1944 precies na te spelen. Wel wordt een breder perspectief gesteld en een verbinding gelegd met de actualiteit waarin mensen en dan met name vrouwen en kinderen onverwacht moeten ‘dealen’ met kommervolle situaties waarin ze volkomen tegen hun wil verzeild zijn geraakt. Daarnaast is het de bedoeling om ieder jaar een kerstproductie te verzorgen of andere productie die past in het Veluwse erfgoed.

De functie van de bestuurders
Ineke Kingma is voorzitter.
Froukje Broos is penningmeester.
Liza Krudde is secretaris.

Het beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning. De Stichting heeft geen personeel in dienst.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
In 2018 heeft theaterhuis Wild Zwijn het theaterstuk ‘Van klaagzang naar hoop’ gepresenteerd. Hieraan deden negen Puttense speelsters mee die allemaal een binding hebben met de razzia. Verder speelden vijf kinderen en een Syrische vrouw mee. De repetities vonden plaats onder leiding van regisseur Myriam Cloosterman. De muzikale omlijsting werd verzorgd door “Saxus”, het saxofoonorkest uit Barneveld.