Jaarverslag 2018

Productie

In 2018 heeft Stichting Theaterhuis Wild Zwijn (TWZ), in samenwerking met het Erfgoedfestival Gelderland, de muziektheaterproductie ‘Van Klaagzang naar Hoop’ gemaakt.

Een muziektheatervoorstelling waarin de razzia van 2 okt. 1944 en de gevolgen daarvan wordt verteld vanuit het perspectief van de vrouwen en de kinderen. De voorstelling maakt  verbinding met andere momenten uit de geschiedenis en heden waarbij vrouwen en kinderen achterbleven nadat de mannen uit het dagelijks leven werden weggerukt onder invloed van de oorlog.

Repetities

Ná een vijftal  ‘open lessen’ in de eerste maanden van het jaar in CC Stroud, gingen de repetities vanaf april verder in de speelzaal van de Gabrielschool om uiteindelijk eind juni  te worden opgevoerd op zowel het herdenkingsterrein (Vrouw van Putten) overlopend in het speelvlak op het schoolplein van basisschool De Korenbloem.

Spelersgroep

De definitieve spelersgroep  van tien vrouwen en vijf kinderen, en een saxofoonorkest kwam tot stand via samenwerking met: Cultuurkust,  taalles Vluchtelingenwerk Nijkerk, en diverse oproepen in de Puttense huis-aan-huisbladen. Ook heet TWZ wervingsacties gehouden in de bovenbouwgroepen op de Gabrielschool en bij Puttense mannenkoren. Uiteindelijk werd het muzikale aandeel uitgevoerd door saxofoonorkest Saxus van de muziekschool te Barneveld.

Script,  regie en productie

Het script werd, ondersteund door dramaturg Patrick Feijen, geschreven door Myriam Cloosterman. Zij was ook verantwoordelijk voor de regie. De productie was in handen van Elly van Geest.

Communicatie

Overleg met overige partners

Tijdens het repetitieproces is contact gezocht met diverse gemeentelijke partners die eveneens een betrokkenheid hebben bij het thema van de voorstelling nl. Stichting Oktober 44, Puttens Historisch genootschap, Stichting Samen Verder Putten en het Cultuurplatform Putten.

Media

De Stentor heeft met een interview en meerdere artikelen aandacht besteed aan de voorstelling, net als de Puttenaer en het Puttens weekblad.

Een fotoverslag van de voorstelling is, via het Gelders Archief  geplaatst op de website van ’het verhaal van Putten’.

Social media

Met fraaie video-opnames geeft TWZ verslag gedaan van het maakproces van de voorstelling. De filmpjes zijn gepost op de facebookpagina van TWZ.

Financiering

De voorstelling kon worden gemaakt dankzij en financiële bijdrage van het Erfgoedfestival Gelderland, Rabobank Randmeren, Kringloopwinkel Overnodig en de gemeente Putten.

Film

Van de muziektheatervoorstelling is een filmopname gemaakt. In het najaar is de film getoond aan de volledige spelersgroep

Evaluatie Erfgoedfestival Gelderland

In het najaar is TWZ aanwezig geweest bij de evaluatie van het Erfgoedfestival Gelderland, waar de voorstelling ‘Van Klaagzang naar Hoop’, zeer positief is ontvangen.

Vervolgvoorstelling 2019

In het najaar ontstond het idee om in 2019/2020 een vervolgvoorstelling op ‘Van Klaagzang naar Hoop’ te gaan maken. In het kader van 75 jaar herdenking van de Tweede Wereldoorlog zijn er vele activiteiten in zowel Putten (Putten herdenkt) alsook in geheel Gelderland (Veluwe Remembers), waar een vervolg een goede bijdrage in zou kunnen leveren. Tevens zijn er diverse extra subsidieregelingen beschikbaar waar deze vervolgvoorstelling mee zou kunnen worden gefinancierd.

Bestuur

Het bestuur van TWZ bestaat van januari 2018 t/m oktober 2018 uit: Peter Brinkman, Marco van de Wereld en Liza Krudde. Vanaf nov. 2018  treden Peter Brinkman en Marco van de Wereld uit het bestuur. Elly van Geest neemt tijdelijk zitting in het bestuur.