75 jaar herdenking van de razzia in Putten

2019, 75 jaar herdenking van de razzia

In het jaar waarin het 75 jaar geleden is dat de razzia plaatsvond, wil StichtingTheaterhuis Wild Zwijn een nieuwe voorstelling maken om bij te dragen van de herdenking van deze oorlogsramp, die het leven van vele inwoners van Putten heeft geraakt.

‘Van Klaagzang naar Hoop’ was een groot succes in de zomer van 2018. Het verhaal van de gevolgen van de oorlog, voor de vrouwen en kinderen in Putten, voor de vrouwen en kinderen in Syrië, voor alle mensen die in tijden en gebieden leven waar oorlog heerst,  werd opgevoerd door 10 vrouwen, 5 kinderen en een saxofoon-orkest. Ruim 400 mensen kwamen kijken. Het raakte het publiek en maakte vele gesprekken en herinneringen los.

Muziektheater in het kader van 75 herdenking razzia Putten

In 2019, herdenkingsjaar, wil Theaterhuis Wild Zwijn een nieuwe voorstelling maken. Deze zal verder voortborduren op het verhaal dat in 2018 is verteld. Deze keer zullen de kinderen, die verder opgroeien ná de oorlog, centraal staan. Voor het script zullen de werkelijke verhalen van Puttenaars, die toentertijd kinderen waren, als uitgangspunt worden gebruikt. Met de nieuwe voorstelling willen we laten zien hoe een oorlog blijvend van invloed is op kinderen , ook als ze opgroeien tot puber en jongvolwassenen en de oorlog zelf steeds meer tot het verleden gaat horen . Opnieuw zullen actuele oorlogsverhalen, ook van kinderen,  worden verweven met de historische gebeurtenissen uit Putten.

De eerste informatiebijeenkomst vindt plaats op dinsdag 19 februari om 19.30 uur. De eerste repetitie staat gepland op dinsdag 12 maart en de voorstellingen gaan waarschijnlijk plaats vinden op donderdag 26 en vrijdag 27 september. Meer informatie volgt op deze site of onze Facebook. Voor meer informatie om bijvoorbeeld mee te doen kunt u mailen naar Elly van Geest (productie).

Afstemming met andere partners uit Putten

Theaterhuis Wild Zwijn wil haar plannen voor 2019 graag afstemmen met  alle overige  partners in Putten die de 75 jarige herdenking van de razzia willen vormgeven. Hiertoe zoeken wij contact met o.a. de Gemeente Putten, Stichting Samen Verder, Erfgoed Gelderland en Stichting Okt. ’44.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *