…en toen?

 

De nieuwe muziektheatervoorstelling, werktitel …..en toen?,  is een vervolg op de eerste voorstelling Van Klaagzang naar Hoop die Theaterhuis Wild Zwijn in juni 2018 met veel succes in Putten heeft opgevoerd. Dit was een locatievoorstelling: de opening vond plaats bij de herdenkingsplaats ‘De vrouw van Putten’ en de verdere voorstelling speelde zich af op het schoolplein van obs De Korenbloem. Deze intieme voorstelling is, door een cast van 10 vrouwen, 5 kinderen en 20 saxofonisten (orkest ‘Saxus’o.l.v. Menne Smallenbroek)  vier keer gespeeld. Ruim vierhonderd mensen hebben de voorstelling gezien en waren erg onder de indruk,

De nieuwe voorstelling zal op 26 en 27 september 2019, tijdens een herdenkingsweek rondom 2 okt. in het Cultureel centrum Stroud worden opgevoerd.

In deze voorstelling laten we zien hoe de tijd van invloed is op herinneringen van mensen. Dit doen we aan de hand van enkele cruciale momenten uit de levensverhalen van verschillende generaties Puttense families. Familieleden uit meerdere generaties gaan telkens anders om met het verhaal van de razzia. Opnieuw wordt de link gelegd met een huidige oorlog en zal ook een parallel worden getrokken met het verhaal van een Syrische familie. Hoe gaan zij om met hun herinneringen aan het verleden en tegelijkertijd de toekomst van hun kinderen?

Repetities op dinsdagavond
Repetities voor deze voorstelling vinden plaats op dinsdagavonden van 19.30-21.00 uur in CC Stroud en starten vanaf dinsdag 19 maart 2019.
De kosten van deelname zijn  €90,00 voor volwassenen en €55,00 voor kinderen t/m 18 jaar.

Spelers uit meerdere generaties in één groep:
Theaterhuis Wild Zwijn wil een spelersgroep samenstellen die een afspiegeling is van de diverse generaties uit de Puttense samenleving. De regisseurs willen daadwerkelijk met verschillende generaties spelers in één groep werken : jeugd, jongeren, dertiger, veertigers, vijftigers ja zelfs tachtigers. Wild Zwijn roept met name jongeren en ouderen op om te reageren.

Het is de bedoeling om de voorstelling twee keer voor leerlingen van groep 8 op te voeren en twee keer voor publiek.

Informatieavond
Dinsdagavond 19 februari  om 19.30 uur vindt er in Stroud een informatieavond plaats. 

We zijn op zoek naar spelers (12-97 jaar) en mensen die geïnteresseerd zijn en betrokken willen zijn bij deze productie.

Voor vragen en meer info:
elly@theaterhuiswildzwijn.nl  of 06-23196934

 

 

75 jaar herdenking van de razzia in Putten

2019, 75 jaar herdenking van de razzia

In het jaar waarin het 75 jaar geleden is dat de razzia plaatsvond, wil StichtingTheaterhuis Wild Zwijn een nieuwe voorstelling maken om bij te dragen van de herdenking van deze oorlogsramp, die het leven van vele inwoners van Putten heeft geraakt.

‘Van Klaagzang naar Hoop’ was een groot succes in de zomer van 2018. Het verhaal van de gevolgen van de oorlog, voor de vrouwen en kinderen in Putten, voor de vrouwen en kinderen in Syrië, voor alle mensen die in tijden en gebieden leven waar oorlog heerst,  werd opgevoerd door 10 vrouwen, 5 kinderen en een saxofoon-orkest. Ruim 400 mensen kwamen kijken. Het raakte het publiek en maakte vele gesprekken en herinneringen los.

Muziektheater in het kader van 75 herdenking razzia Putten

In 2019, herdenkingsjaar, wil Theaterhuis Wild Zwijn een nieuwe voorstelling maken. Deze zal verder voortborduren op het verhaal dat in 2018 is verteld. Deze keer zullen de kinderen, die verder opgroeien ná de oorlog, centraal staan. Voor het script zullen de werkelijke verhalen van Puttenaars, die toentertijd kinderen waren, als uitgangspunt worden gebruikt. Met de nieuwe voorstelling willen we laten zien hoe een oorlog blijvend van invloed is op kinderen , ook als ze opgroeien tot puber en jongvolwassenen en de oorlog zelf steeds meer tot het verleden gaat horen . Opnieuw zullen actuele oorlogsverhalen, ook van kinderen,  worden verweven met de historische gebeurtenissen uit Putten.

De eerste informatiebijeenkomst vindt plaats op dinsdag 19 februari om 19.30 uur. De eerste repetitie staat gepland op dinsdag 12 maart en de voorstellingen gaan waarschijnlijk plaats vinden op donderdag 26 en vrijdag 27 september. Meer informatie volgt op deze site of onze Facebook. Voor meer informatie om bijvoorbeeld mee te doen kunt u mailen naar Elly van Geest (productie).

Afstemming met andere partners uit Putten

Theaterhuis Wild Zwijn wil haar plannen voor 2019 graag afstemmen met  alle overige  partners in Putten die de 75 jarige herdenking van de razzia willen vormgeven. Hiertoe zoeken wij contact met o.a. de Gemeente Putten, Stichting Samen Verder, Erfgoed Gelderland en Stichting Okt. ’44.

 

Repetitie ‘van Klaagzang naar Hoop’

Afgelopen repetitie maakte Tessel Brinkman van KarakterTV een inleidend filmpje over de nieuwe voorstelling ‘van Klaagzang naar Hoop’.

De vier voorstellingen staan gepland voor vrijdag 29 en zaterdag 30 juni om 17.00 uur en 20.00 uur. De kaartverkoop en reserveringen starten vanaf 4 juni bij de VVV Putten.

Blijf ook up to date via onze facebook.

Welkom!

Welkom op de website van Theaterhuis Wild Zwijn! Momenteel zijn we druk bezig deze website te vullen met informatie over wie we zijn, onze eerdere producties en hoe je zelf mee kan doen!

 

Theaterhuis Wild Zwijn streeft ernaar om als culturele ANBI stichting te worden aangemerkt.